Magicus Party

Format: Interior, Exterior

Públic: Infantil, Familiar, Adults

Durada: 60 minuts

Caixet: 250-800 €

Magicus Party és un espectacle de màgia divertit, dinàmic, sorprenent i interactiu on el públic juga un paper important durant la representació.

Es combinen parts parlades d’alta comicitat amb efectes impactants amb acompanyament musical.

Nom de Contacte:
Toni Cors
Email:
info@tonicors.com
Pàgina web:
https://www.tonicorsmagic.com/
Codi postal:
17005
Telèfon:
607685953
Xarxes: