Màgia de Gresca

Format: Interior, Exterior

Públic: Familiar

Durada: 60 minuts

Caixet: 250-800 €

Màgia participativa, engrescadora i de caire familiar

Nom de Contacte:
Josep Lloveras
Email:
lloverasmagic@hotmail.com
Pàgina web:
http://www.magdaniels.com/
Codi postal:
17250
Telèfon:
609832444
Xarxes: