Màgia de prop

Format: Interior, Exterior

Públic: Familiar, Adults

Durada: 60-90 minuts

Caixet: 250-800 €

La màgia de prop és la més personal i intimista. Permet el contacte directe amb l’artista, que pot fer una actuació de forma més individualitzada.

Aquesta especialitat sol realitzar-se al costat o enfront de l’espectador, en esdeveniments celebrats a nivell particular, públic o d’empresa.

Aquest tipus de xou es pot realitzar a l’arribada dels assistents, durant el l’àpat (entre plat i plat), o quan l’ocasió ho requereixi.

Aquest xou és itinerant, ja que és l’artista el qui s’acosta al públic, ja estigui assegut o dempeus.

Nom de Contacte:
Joana Andreu
Email:
joanaandreumagia@gmail.com
Pàgina web:
http://www.joana-andreu.es/
Codi postal:
08530
Telèfon:
679896677
Xarxes: