Il·lusiona’t

Format: Interior, Exterior

Públic: Infantil, Familiar

Durada: 60 minuts

Caixet: 250-800 €

Màgia, màgia i més màgia

Nom de Contacte:
Eva López Domènech
Email:
eva@ladamainquieta.es
Pàgina web:
www.ladamainquieta.es
Codi postal:
08800
Telèfon:
676891912
Xarxes: