Arquemàtic. Un show de matemàtiques amb molta màgia.

Format: Interior

Públic: Familiar

Durada: 60 minuts

Caixet: 250-800 €

Arquemàtic és un espectacle de teatre-màgia creat per presentar al públic familiar conceptes matemàtics d’una manera inusual i molt atractiva. És una classe participativa d’història de les matemàtiques on la màgia es posa al servei de la matemàtica, per convertir l’estona en una experiència única.

El primer joc de màgia que farem serà transformar l’espai on presentarem Arquemàtic en l’Aula on Alan Carter (Òscar Sánchez) impartirà una classe ideal per alumnes de 9 a 99 anys.

Nom de Contacte:
Oscar Sánchez
Email:
Info@oscarmagia.com
Pàgina web:
http://www.oscarmagia.com/
Codi postal:
08320
Telèfon:
665250712
Xarxes: