FimagPRO us dóna la benvinguda al Catàleg Professional de Màgia de Catalunya.

Una relació completa i detallada que reflecteix la diversitat d’un sector artístic i cultural emergent ( 93 mags i 126 espectacles hi son representats).

Programadors d’espais públics i privats trobaran en aquest catàleg una eina útil a l’hora de fer present la màgia en les seves programacions culturals.

Objectiu

L’objectiu de la plataforma rau en la promoció de les magues i els mags professionals de Catalunya d’una manera directa, ordenada i transparent. És per aquesta raó que es posa a l’abast dels ajuntaments, tècnics d’equipaments culturals, promotors, associacions o particulars interessats en incloure espectacles de màgia en les seves respectives programacions.

Com funciona?

Aquest catàleg esdevé una eina útil, pràctica i  senzilla a l’hora de localitzar els artistes i espectacles de màgia que més s’adiuen a la programació. Diferencia mitjançant un cercador les produccions de gran format respecte les actuacions de proximitat, i en ocasions també més assequibles. 

El buscador realitza cerques bastant-se en quatre conceptes: format de l’espectacle -interior o exterior-,  categoria -màgia de prop o màgia d’escena-, públic i caixet. També es pot cercar una maga o mag concret anant al llistat alfabètic i , si es requereix, es pot cercar un concepte que formi part d’algun espectacle introduïnt una paraula clau. La fitxa de cada espectacle conté la informació bàsica del mateix, incloent-hi sinopsi i enllaç a vídeo, si en té.

Com participar-hi

El catàleg és una eina oberta i dinàmica. Totes les companyies i mags/gues poden sol·licitar la seva inclusió mitjançant el formulari que es pot omplir en aquest enllaç. En cada edició de FIMAG s’incorporen al catàleg totes les inscripcions rebudes al llarg de l’any. Actualment està completada l’edició 2024.  S’han de formular tantes inscripcions com espectacles s’hi vulguin incloure amb el benentès que el catàleg està restringit a produccions artístiques professionals.

FimagPRO està autoritzat a utilitzar el nom o altres signes distintius identificadors de l’artista o grup i de la seva obra, per a fer-ne difusió i publicitat.

última actualització maig 2024